HomeNorwayInsightsKorona, medieåret og eiendomsmarkedet
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon

Korona, medieåret og eiendomsmarkedetFebruary 18, 2021

Hang informasjonstilbudet i 2020 sammen med informasjonsbehovet i den norske befolkningen? Vi har sett på tilbud og etterspørsel av informasjon i medieåret som var.

Det er ingen tvil om at medieåret i 2020 var sterkt påvirket av koronapandemien. Allerede i juni hadde dette temaet vært omtalt i nesten en halv million oppslag. Informasjonsbehovet var umettelig, og informasjonstilbudet var høyt. Hvordan så dette bildet ut senere på året?

Vi har i denne undersøkelsen gått videre på våre undersøkelser fra midten av 2020. Vi har sett på sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel av informasjon på spesifikke tema gjennom 2020. Ved å analysere nettsøk på bestemte nøkkelord opp mot medieoppslag med de samme nøkkelordene, har vi fått et innblikk i hvordan norske medier møter befolkningens informasjonsbehov.Les rapporten her:

Ta kontakt på [email protected], eller direkte med en av våre ansatte, for å finne ut hvordan en slik analyse kan hjelpe deg å nå dine kommunikasjonsmål.