Antti Lehtinen

COO

Antti on kokenut viestinnän, markkinoinnin, brändinrakennuksen ja vaikuttamisen ammattilainen, jolla on monipuolinen tausta viestinnän lisäksi muun muassa journalismista ja mainonnasta.

More About Antti Lehtinen

Antilla on kyky yhdistää strategisuus ja luovuus yhdessä kansainvälisen ajattelutavan kanssa. Hän on suunnittelija, joka uskoo luovuuteen, dataan ja digitaalisiin ratkaisuihin.

Antti on erikoistunut muun muassa markkinointiviestintään ja luovaan suunnitteluun, organisaatiokulttuurien rakentamiseen ja työnantajakuvaan, brändeihin, mediaviestintään ja valmentamiseen. Hänellä on kokemusta lukuisilta eri toimialoilta ja projekteja on kertynyt niin globaalien suuryritysten kuin pk-yritysten sekä säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Koulutukseltaan Antti on valtiotieteiden maisteri (valtio-oppi) Helsingin yliopistosta sekä Master of Arts (Digital management) Hyper Islandista.

Vapaa-ajalla hänet löytää usein metsästä tai mereltä harrastusten parista.

Antin kyky yhdistää strategisuus ja luovuus yhdessä kansainvälisen ajattelutavan kanssa tuo arvoa sekä asiakkaillemme että tiimillemme.”