Riku Lievonen

Account Director, Public Affairs

Rikulla on reilu 20 vuoden työkokemus ja monipuolinen toimialatausta. Hän ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon mekanismit ja tuntee vaikuttajaviestinnän keinot ja merkityksen. Henkilönä Riku on päämäärätietoinen ja tavoiteorientoitunut, sosiaalisista tilanteista ja verkostoissa toimimisesta nauttiva konsultti.

More About Riku Lievonen

Riku uskoo, ettei yksikään käyty elämänpolku ole ollut sakkolenkki, vaan kokonaisuuden muodostava kokemusverkosto. Rikulla on tutkinnot niin sosiaali- kulttuuri- kuin liiketaloudenkin aloilta. Viimeisimpänä MBA-tutkinto, joka johdatti hänet tulevaisuudentutkimuksen ja palvelumuotoilun pariin. Riku on aina pyrkinyt hakeutumaan ulos omasta kuplasta ”toisten” luokse. Itsensä haastaminen dialogiin ja uusien asioiden äärelle mahdollistaa outside of the box -ajattelun.

Riku uskoo kumppanuuksiin ja yhdessä tekemiseen. Kukaan ei menesty yksin. Sama pätee niin yksilöön, yritykseen kuin yhteiskuntaankin.

Laaja-alaista kokemusta edunvalvonnasta ja sidosryhmätyöstä. Rikun dynaaminen ote tuottaa vaikuttavuutta ja innostusta yhteiseen tekemiseen.”


In the News