Tom Bratlie

Samarbeidspartner / Seniorrådgiver

Tom har lang erfaring fra toppledelsen i store virksomheter kombinert med et bredt samfunnsengasjement. Han hjelper virksomheter med å manøvrere i skjæringspunktet mellom næring, politikk og samfunn.

More About Tom Bratlie

Nesten all utvikling skaper friksjon mellom ulike interesser. Ved å lytte til hverandre, snakke med hverandre og forsøke å forstå hverandre blir prosessene enklere og resultatene bedre.”

Tom har de siste årene jobbet spesielt med by- og tettstedsutvikling i våre største byer og mindre lokalsamfunn. Regulering og eiendomsutvikling har stor betydning for mange mennesker. Prosessene skaper ofte stort engasjement og også konflikter mellom ulike interessentgrupper. Grundig og tillitsvekkende kommunikasjon kombinert med inngående forståelse av politiske prosesser er viktig for å lykkes med eiendomsutvikling.

Tom har bakgrunn som kommunikasjonsdirektør hos eiendomsgiganten Entra og har tidligere også vært kommunikasjonsdirektør i Norske Skog og oljeselskapet DNO. Han arbeider både strategisk og operativt og hjelper virksomheter og ledere til å lykkes.

Tom har tatt noen studiepoeng i kommunikasjon på BI men baserer først og fremst sin rådgivning på egne erfaringer fra 30 år i næringslivet.