HomeNorwayWorkDesign og videreutvikling av identitet
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon
Norad

Design og videreutvikling av identitet

Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid som skal sikre kvalitet i norsk bistand. Vi har bistått etaten med løpende designtjenester og videreutvikling av deres visuelle identitet.

Norad 01 768x480

En helhetlig aktør

Norad ønsket å bli tydeligere og mer helhetlig i sin kommunikasjon. Vi hjalp dem med å gjennomgå og revidere profilen deres, slik at de fikk en tydeligere identitet. Den nye identiteten er bedre tilpasset dagens situasjon og ikke begrensende for ulike målgrupper eller produkter.

Ved oppdateringen av profilelementene var det viktig å ta hensyn til økt bruk av digitale flater og sosiale medier, og det har blitt utviklet retningslinjer for hvordan etaten skal se ut på digitale flater. I forlengelse av profilarbeidet ble retningslinjer og malverk utviklet for å enklere kunne styre ressursbruk og spisse budskap på de ulike kommunikasjonsflatene. En samlet profil bidrar til at etaten fremstår som en helhetlig aktør på tvers av kommunikasjonsmateriell og publikasjoner.

Norad 02
Norad 03
Norad 04 768x480

Formidler resultater av norsk bistand

Sentralt i avtalen med Norad står design og setting av diverse rapporter. Etaten utgir hvert år 20-25 omfattende rapporter, i tillegg til diverse mindre publikasjoner og informasjons­materiell. Rapportene tilrettelegges for trykk og nettpublisering.

Norad 05
Norad 06

Hvor går pengene? Nytter det?

En stor del av Norads kommunikasjonsarbeid dreier seg om å presentere fakta om hvordan norsk bistand er organisert, hovedmålsettinger for utviklingssamarbeid og informasjon om samarbeidspartnere. I denne sammenheng utgjør grafikk og infografikk et viktig virkemiddel. Vi har bistått etaten med å utforme innhold for flater der sammensatt informasjon skal kunne oppfattes på et øyeblikk.

Norad 07 768x574

En tydelig ramme rundt arrangementer

Norad arrangerer årlig flere konferanser og seminarer for forskere og fagfolk. Flere av arrangementene har underliggende eller egne profiler. I denne sammenheng har vi bistått etaten med å utvikle konsepter og profilerings-materiell som spenner fra nettbannere og app-elementer til skilting, navnekort, roll-ups, scene-materiell og presentasjoner.

Norad 14
Norad 13
Norad 17
Norad 15