HomeNorwayWorkGrønn omstilling i kommunene
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon
Miljødirektoratet

Grønn omstilling i kommunene

Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon

Miljødirektoratet forvalter støtteordningen Klimasats. I 2020 deles det ut mer enn 250 millioner kroner gjennom ordningen. Formålet med Klimasats er å sette fart på det lokale klimaarbeidet og redusere utslipp av klimagasser i kommuner over hele landet

BCW bistår Miljødirektoratet med å spre kunnskap og erfaringer fra gode Klimasats-prosjekter, slik at kommuner enklere kan få ideer og praktisk hjelp til selv å sette i gang lignende tiltak.

Innsikt: Hva fant vi ut?

Det er 356 kommuner og 11 fylker i Norge (fra 01.01.2020). Det er store lokale variasjoner i lokalt klimaarbeid og det har vært sentralt for Miljødirektoratet at Klimasats skal være tett på den kommunale hverdagen. Målgruppen er saksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner og rådmenn med stab, samt lokalt folkevalgte.

For å utløse handling, bygger BCW kommunikasjonen på solid kunnskap om hvilke barrierer kommunene har mot å jobbe aktivt med klimatiltak. De to fremste barrierene er trang kommuneøkonomi og manglende faglig kompetanse lokalt.

Klimasats bidrar til å løse begge disse utfordringene. Støtten kan finansiere merkostnader ved klimaprosjekter, og det er utviklet en serie hjelpemidler for å gi faglig støtte underveis.

Idékraft: Hva gjorde vi?

Det viktigste for BCW er at informasjon om Klimasats skal være lett å finne og lett å forstå. Tonen i kommunikasjonen er optimistisk og det legges vekt på å adressere ambisiøse, men oppnåelige løsninger. Overfor en mangfoldig kommunal sektor har vi kombinert noen gjenkjennelige og gjennomgående elementer, og samtidig tilpasset kommunikasjonen til lokale forutsetninger og behov.

Blant tiltakene er webinarer, podcast, mediesaker, regionale klimakonferanser, veiledere, caseartikler og videoproduksjon.

Innflytelse: Hva førte det til?

Klimasats ble opprettet i 2016. BCW startet sitt oppdrag for Miljødirektoratet i starten av 2018. Fra 2018 til 2019 økte antall søknader til Klimasats med 64 prosent. Menon Economics har dokumentert en betydelig vekst i bruken av de verktøyene (evt hjelpemidlene) BCW har utviklet for kommunene og fylkeskommunene.

Evalueringen fra deltakerne på de regionale klimasamlingene viser at mer enn 9 av 10 er fornøyd med utbyttet og vil anbefale andre å delta på lignende samlinger.

I januar 2020 la Menon Economics frem sin sluttrapport etter tre års følgeforskning på effektene av Klimasats. Her er de viktigste resultatene:

  • Klimasats bidrar til direkte utslippsreduksjoner og fører til omstilling i kommunene.
  • Kommuner samarbeider mer om klimaarbeid og deler ny kunnskap med hverandre.
  • Stor utløsende effekt: Klimasats fører til at kommuner gjennomfører klimatiltak de ellers ikke ville gjennomført.
  • Høy gjennomføringsgrad: Rundt 90 prosent av prosjektene gjennomføres som planlagt og få prosjekter avlyses.
  • Mange kommuner setter i gang ytterligere klimatiltak som et resultat av Klimasats-prosjektet.
  • Ordningen har ført til mer kompetanse om klimaarbeid hos målgruppen.

other case studies

Explore all