HomeNorwayWorkKlimakrønsj
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon
Miljødirektoratet

Klimakrønsj

Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon
Illustrasjon: Miljødirektoratet
Illustrasjon: Miljødirektoratet
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon

I 2021 engasjerte Miljødirektoratet BCW for å bistå i planleggingen og gjennomføringen av et digitalt idéverksted for norske kommuner. Dette idéverkstedet, Klimakrønsj 2021, hadde til hensikt å skape en arena hvor kommunene kunne samarbeide om å finne løsninger på problemstillinger knyttet til klima og miljø. Det var helt sentralt at Klimakrønsj skulle være praktisk anlagt, gi stort rom for aktiv deltakelse og gi størst mulig utbytte til deltakerne.

Temaet for Klimakrønsj 2021 var klimavennlig samfunnsutvikling. Programmet ble delt opp i fire deler og gikk over fire dager. Deltakerne ble i forkant av arrangementets oppstart delt opp i grupper på 3-6 personer, og hver av gruppene utarbeidet i løpet av seminaret en definisjon av klimavennlig samfunnsutvikling og laget et veikart for oppnåelse av en klimavennlig samfunnsutvikling. Deltakerne fikk underveis i arbeidet råd og inspirasjon fra eksperter gjennom digitale foredrag.

Etter at gruppene hadde utarbeidet sine løsningsforslag, gikk hver av deltakerne sammen med en tilfeldig deltaker fra en annen gruppe for å presentere sitt løsningsforslag og få innspill fra noen utenfor gruppen. Tilbakemeldingene ble brukt til å gjøre justeringer i løsningsforslagene før gruppene presenterte sine forslag for hverandre.

Selv om hovedfokuset under Klimakrønsj lå på gruppearbeid med sikte på å finne klimaløsninger, var det også rom for 1:1 møter mellom deltakere fra ulike grupper. Målet var å gi deltakerne anledning til nettverksbygging og å tilrettelegge for erfaringsutveksling à la det man har mulighet til på en fysisk samling.

Tilbakemeldingene fra deltakerne på Klimakrønsj var svært gode og bekreftet at målene som ble satt i forkant av Klimakrønsj ble oppnådd. Du kan lese mer om Klimakrønsj og se løsningsforslagene fra de ulike gruppene på Miljødirektoratets hjemmesider her:

Du kan lese mer om Klimakrønsj og se løsningsforslagene fra de ulike gruppene på Miljødirektoratets hjemmesider: