HomeNorwayWorkPS jeg har MS
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon
Merck og MS‑forbundet

PS jeg har MS

Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon
PSMS fotoutstilling 1637 scaled
20170531 AN 197 full scaled
Denne utstillingen viser meg at MS ikke er noe du er, men noe du har.”

Marianne Borgen

Ordfører i Oslo

Fotoutstilling som historieforteller

Fotograf Fredrik Arff har tatt en portrettserie med seks personer hvor hovedpersonen er plassert foran hvit bakgrunn, og personens omgivelser er i bakgrunnen. Både den hvite trerammen på installasjonen, og rammen i portrettene, symboliserer at MS legger begrensninger i livet. Rammen kan oppleves som både et hinder og en stabilitet, men det som er viktig er at at rammen ikke krymper mulighetsrommet for personen. Hvis sykdommen holdes stabil, opprettholdes rammen. Hvis sykdommen ikke bremses, krymper rammen og dermed også mulighetsrommet for hva livet med MS kan inneholde.

Utstillingen består av tre installasjoner på 1,3 x 3 meter, med ett bilde på hver side i hver installasjon, og seks bilder totalt.

Visuelt uttrykk med personlig preg

Sammen med bilder og personlige historier definerte vi et grafisk uttrykk som bidrar til å fremheve noe av det personlige preget i kampanjen. I logoen er det derfor valgt en håndskrevet skrifttype. I tillegg har alle de seks personene som er med i kampanjen signert sitt navnetrekk på sin egen historie for å gi en følelse av å komme enda tettere på. Fargevalget skulle skape visuell oppmerksomhet og gjenkjenning, men samtidig henge sammen med visuelle retningslinjer for den internasjonale MS-dagen og Merck sin visuelle profil.

Iphone7 triple3 1
2 Mac Book landing historier2
768x502 Mac Book landing Sissel big2
768x502 Mac Book landing fakta2

Nettsiden formidler kunnskap og informasjon

Kampanjenettsiden psjegharms.no forteller de personlige historiene bak hvert bilde, og fungerer også som informasjonskanal om sykdommen. Plattformen har vært et avgjørende ledd i mediemiksen av fysiske arenaer, TV, digitale- og sosiale medier, og er ment å leve videre etter kampanjen. Det er derfor lagt til rette for publisering av aktualitetssaker. For Merck var det viktig med et publiseringsverktøy de var kjent med, som er trygt, enkelt og stabilt. Løsningen er derfor satt opp i WordPress.

Iphone7 triple So Me 3
NRK nyheter
TV2 nyheter

Høy synlighet og gode resultater

Kampanjen fikk betydelig oppmerksomhet i tradisjonelle medier, og Facebook-siden skapte et stort engasjement. Kampanjen nådde mer enn 600.000 mennesker gjennom TV, radio og nyhetsartikler. Dette er 12 % av den norske befolkningen. Hvert innlegg har hatt en organisk spredning på 7 ganger mer enn antall følgere av siden. Hvert innlegg har et gjennomsnittlig engasjement på 140 brukere per post.

Ved å rette søkelyset på MS gjennom personlige historier og bilder har kampanjen bidratt til å bryte ned fordommer og myter i befolkningen.

Web-utvikling: Dekode
Fotograf: Fredrik Arff

683% Organisk spredning sammenlignet med antall følgere på Facebook
600k mennesker nådd.
Medlemmene våre har opplevd økt interesse, forståelse og positive tilbakemeldinger som et resultat av denne kampanjen.”

Gudrunn Østhassel

Kommunikasjonsleder, MS-forbundet
MORTEN web full