HomeFinlandPalvelut

Palvelut


Strateginen viestintä

Jos on tehnyt viestintästrategian, ei vielä ole tehnyt strategista viestintää. Suunnitelmia on toki hyvä olla, mutta strategisen viestinnän keskiössä ovat nimenomaan teot.

Me Pohjoisrannalla autamme liikkeenjohtoa hyödyntämään viestintää tehokkaana työkaluna liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa ja maineen kehittämisessä. Olemme asiantuntijoita muutoshankkeisiin liittyvässä viestinnässä – olipa kyseessä yritysjärjestely, uuden strategian toimeenpano, vision kirkastaminen, sisäisen viestinnän uudistamishanke tai vaikkapa arvojen lanseeraaminen henkilöstölle.


Vaikuttajaviestintä

Moni päättäjä arvostaa ammattitaitoista vaikuttajaviestintää, jossa heille tarjoillaan tietoa selkeänä kokonaisuutena. Uusi tieto ja erilaiset näkökulmat auttavat päättäjiä punnitsemaan eri vaihtoehtoja, tekemään ratkaisuja sekä rakentamaan kokonaiskuvaa päätöksenteossa olevasta asiasta ja päätösten vaikuttavuudesta.

Meillä on laaja kokemus yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään päätöksenteon mekanismeja ja viemään kiteytetyt viestit oikeille tahoille – olipa kyseessä sitten ministeri, kansanedustaja, virkamies tai kuntapäättäjä.


Mediaviestintä

Kaikki lähtee kiinnostavasta tarinasta ja sisällöstä. Autamme asiakkaitamme kertomaan organisaationsa tarinaa sekä myymään palveluja ja tuotteita mediaviestinnän avulla.

Tuloksellinen mediaviestintä vaatii muutakin kuin tiedotteen lähettämisen laajalla jakelulla. Me autamme asiakkaitamme löytämään toimittajia kiinnostavat kulmat ja relevantit vastaanottajat. Laajojen toimittajasuhteidemme avulla varmistamme, että yritys saa tarvitsemansa näkyvyyden mediassa.


Data ja Analytiikka

Mainetta, brändiä, viestintää ja markkinointia voi ja pitää mitata. Tutkimus, data ja analytiikka ovat toimintamme ytimessä. Teemme viestintää, joka perustuu faktoihin, jolla on vaikutusta ja jonka tulokset ovat mitattavissa.

Tutkimus-, data ja analytiikkapalvelumme auttavat asiakkaitamme muun muassa rakentamaan mainetta, tunnistamaan hiljaisia signaaleja ja selvittämään sidosryhmien näkemyksiä strategisten tavoitteiden toteutumisesta.


Digitaaliset palvelut

Digitaalinen viestintä on välttämättömyys, kun halutaan tavoittaa kohderyhmät vaikuttavasti, kustannustehokkaasti ja mitattavasti. Jotta digitaalinen viestintä palvelee organisaation tarpeita parhaiten, edellyttää se strategista, tavoitteet, kanavat ja kohderyhmät huomioivaa ymmärrystä.

Pohjoisrannalla digitaalinen viestintä on dataperusteista, ajankohtaista ja relevanttia. Omaamme vankan kokemuksen erilaisista sisältöformaateista. Maksetun median keinoin varmistamme, että tavoitamme asiakkaan kohderyhmät tehokkaasti halutuissa ympäristöissä.


Sijoittaja- ja talousviestintä

Ammattitaitoinen, johdonmukainen ja läpinäkyvä sijoittajaviestintä on ydinasia sijoittajien kiinnostuksen herättämisessä ja luottamuksen rakentamisessa.

Autamme asiakkaitamme rakentamaan uskottavia ja pitkäaikaisia sijoittajasuhteita. Kirkastamme viestit sijoittajille, toimimme projektipäällikkönä ja sisällöntuottajana vuosikertomuksissa ja vastuuraporteissa sekä konsultoimme pääoma-markkinapäivän suunnittelussa ja autamme​ sen toteuttamisessa. Meillä on kokemusta useista yrityskaupoista ja listautumisanneista, joissa solahdamme osaksi asiakkaan ja heidän muiden asiantuntijoidensa tiimiä.


Vaikuttaja-markkinointi

Onnistuneeseen vaikuttajamarkkinointikampanjaan tarvitaan brändiin sopivien vaikuttajien ja luovan konseptin lisäksi tarkasti hiotut prosessit ja mittarit. Tähän kuuluvat muun muassa vaikuttajien huolellinen briiffaus, tavoitteita vastaava sisällönsuunnittelu sekä kattava ja kehittävä raportointi.

Vaikuttajamarkkinoinnin ansaitun näkyvyyden toimenpiteet ovat aina mitattavissa. PR-lähetykset ja -tilaisuudet sitouttavat vaikuttajia ja ovat kustannustehokas keino saada ansaittua näkyvyyttä yritykselle tai brändille relevantin kohderyhmän parissa. Me autamme vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoissa aina ideoinnista loppuraportointiin asti.


Kriisiviestintä

Jokainen organisaatio kohtaa kriisejä ja poikkeustilanteita ennemmin tai myöhemmin.

Sidosryhmät eivät arvioi yritystä kriisin todellisen syyn perusteella, vaan sen mukaan, kuinka hyvin tai huonosti kriisi hoidetaan. Suomen parhaimmistoon kuuluvat kriisiviestinnän konsulttimme auttavat kriisivalmiuksien rakentamisessa, kriisinhallinnassa sekä luottamuksen jälleenrakentamisessa kriisin jälkeen.


Johdon valmennukset

Parhaat harjoittelevat eniten. Yrityksen tai sen edustajan on vaikea saada ääntään läpi valtavassa, päivittäisessä viestitulvassa – elleivät viestit ole kirkkaita, kiinnostavia ja selkeästi esitettyjä.

Tarjoamme valmennusta ja sparrausta kaikkiin keskeisiin sidosryhmäkohtaamisiin, oli kyseessä sitten toimittajien, sijoittajien, oman henkilöstön tai poliittisten vaikuttajien kohtaaminen.


Tuotannot

Hyväkin strategia voi olla arvoton, ellei siitä osata viestiä mieleenpainuvasti, kohderyhmää kiinnostavasti ja oikeisiin kanaviin räätälöiden.

Tuotamme sisältöjä monipuolisesti kanavasta riippumatta – olkoon se sitten asiakaslehden artikkeli, haamukirjoitettu vieraskynäkirjoitus, some-käyttöön tai henkilöstölle kohdistettu video tai vaikkapa podcast-sarja. Tarjoamme asiakkaillemme tiimin, jossa markkinoinnin ja mainonnan osaaminen integroituu viestinnän ja liiketoiminnan kokonaiskuvaan.

Digitaaliset tuotantomme taipuvat myös ostettuihin sisältöihin, kuten hakusana- ja some-mainontaan.