HomeFinlandPalvelut

Palvelut


Strateginen viestintä

Jos on tehnyt viestintästrategian, ei vielä ole tehnyt strategista viestintää. Suunnitelmia on toki hyvä olla, mutta strategisen viestinnän keskiössä on nimenomaan teot.

Me Pohjoisrannalla autamme liikkeenjohtoa hyödyntämään viestintää tehokkaana työkaluna liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa ja maineen kehittämisessä. Olemme asiantuntijoita muutoshankkeisiin liittyvässä viestinnässä, olipa kyseessä yritysjärjestely, uuden strategian toimeenpano, vision kirkastaminen, sisäisen viestinnän uudistamishanke tai vaikkapa arvojen lanseeraaminen henkilöstölle.


Vaikuttajaviestintä

Moni päättäjä arvostaa ammattitaitoista vaikuttajaviestintää, jossa heille tarjoillaan tietoa selkeänä kokonaisuutena. Uusi tieto ja erilaiset näkökulmat auttavat päättäjiä punnitsemaan eri vaihtoehtojen välillä sekä rakentamaan kokonaiskuvaa päätöksenteossa olevasta asiasta ja päätösten vaikuttavuudesta.

Meillä on laaja kokemus yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään päätöksentekomekanismeja ja viemään kiteytetyt viestit oikeille tahoille, olipa sitten kyseessä ministeri, kansanedustaja, virkamies tai kuntapäättäjä.


Mediaviestintä

Kaikki lähtee kiinnostavasta tarinasta tai sisällöstä. Autamme asiakkaitamme kertomaan organisaationsa tarinaa sekä myymään palveluja ja tuotteita mediaviestinnän avulla.

Tuloksellinen mediaviestintä vaatii muutakin kuin tiedotteen lähettämisen laajalla jakelulla. Me autamme asiakkaitamme löytämään toimittajia kiinnostavat kulmat. Laajojen toimittajasuhteidemme avulla varmistamme, että yritys saa tarvitsemansa näkyvyyden mediassa.


Vaikuttajayhteistyöt & PR

Onnistuneeseen vaikuttajakampanjaan tarvitaan brändiin sopivien vaikuttajien ja luovan konseptin lisäksi viimeisen päälle hiotut prosessit ja mittarit. Tähän kuuluu muun muassa vaikuttajan huolellinen briiffaus, sisältöjen sparraus tavoitteiden mukaisiksi sekä kattava ja kehittävä raportointi.

Vaikuttajamarkkinoinnin ansaitun näkyvyyden toimenpiteet ovat aina mitattavissa. PR-lähetykset ja -tilaisuudet sitouttavat vaikuttajia ja ovat oiva sekä kustannustehokas keino saada ansaittua näkyvyyttä yritykselle tai brändille relevantin kohderyhmän parissa. Me autamme vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoissa aina ideasta loppuraporttiin asti.


Sijoittaja- ja talousviestintä

Ammattitaitoinen, johdonmukainen ja läpinäkyvä sijoittajaviestintä on ydin sijoittajien kiinnostuksen herättämisessä ja luottamuksen rakentamisessa.

Autamme asiakkaitamme rakentamaan uskottavia ja pitkäaikaisia sijoittajasuhteita. Kirkastamme viestit sijoittajille, toimimme projektipäällikkönä ja sisällöntuottajana vuosikertomuksissa ja vastuuraporteissa sekä konsultoimme pääoma-markkinapäivän suunnittelussa ja autamme​ sen toteuttamisessa. Meillä on kokemusta useista yrityskaupoista ja listautumisanneista, joissa solahdamme osaksi asiakkaan ja heidän muiden asiantuntijoiden tiimiä.


Kriisiviestintä

Jokainen organisaatio kohtaa kriisejä ja poikkeustilanteita ennemmin tai myöhemmin.

Sidosryhmät eivät arvioi yritystä kriisin todellisen syyn perusteella, vaan sen mukaan kuinka hyvin tai huonosti kriisi hoidetaan.

Suomen parhaimmistoon kuuluvat kriisiviestinnän konsulttimme auttavat kriisivalmiuksien rakentamisessa, kriisinhallinnassa sekä luottamuksen jälleenrakentamisessa kriisin jälkeen.


Valmennukset

Parhaat harjoittelevat eniten. Yrityksen tai sen edustajan on vaikea saada ääntään läpi valtavassa, päivittäisessä viestitulvassa, elleivät viestit ole kirkkaita, kiinnostavia ja selkeästi esitettyjä.

Tarjoamme valmennusta ja sparrausta kaikkiin keskeisiin sidosryhmäkohtaamisiin, oli kysymys sitten toimittajien, sijoittajien, oman henkilöstön tai poliittisten vaikuttajien kohtaamisesta.


Tutkimus

Mainetta, brändiä, viestintää ja markkinointia voi ja pitää mitata. Tutkimus ja analytiikka ovatkin toimintamme DNA:ssa: teemme viestintää, joka perustuu faktoihin, jolla on vaikutusta ja jonka tulokset on mitattavissa.

Tutkimus- ja analyysipalvelumme auttavat asiakkaitamme muun muassa rakentamaan mainetta, tunnistamaan hiljaisia signaaleja ja selvittämään sidosryhmien näkemyksiä strategisten tavoitteiden toteutumisesta.


Tuotannot

Hyväkin strategia voi olla arvoton, ellei siitä osata viestiä mieleenpainuvasti, kohderyhmää kiinnostavasti ja oikeisiin kanaviin räätälöiden.

Tuotamme sisältöjä monipuolisesti kanavasta riippumatta – olkoon se sitten asiakaslehden artikkeli, haamukirjoitettu vieraskynäkirjoitus, some-käyttöön tai henkilöstölle kohdistettu video tai vaikkapa podcast-sarja. Tarjoamme asiakkaillemme tiimin, jossa markkinoinnin ja mainonnan osaaminen integroituu viestinnän ja liiketoiminnan kokonaiskuvaan.

Digitaaliset tuotantomme taipuvat myös ostettuihin sisältöihin, muun muassa hakusana- ja some-mainontaan.