HomeNorwayInsightsKlimasprinten er i gang og vi er ute av startblokka
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon

Klimasprinten er i gang og vi er ute av startblokkaApril 8, 2022

Foto: Steven Lelham, Unsplash
Foto: Steven Lelham, Unsplash

Denne uken presenterte Miljødirektoratet og hovedforfattere fra norske forskningsmiljøer den nyeste rapporten fra FNs klimapanel. Vi møter enorme utfordringer, men bildet som ble presentert var ikke utelukkende negativt. Lovnader, politikk og klimatiltak har nå begynt å virke i en del land verden over. Utslippene øker fortsatt, men heldigvis ikke like raskt som i forrige tiår.

Allerede ser vi at 18 land har greid å redusere sine klimagassutslipp betydelig. 90 prosent av alle land har klimamål, 131 land har netto null-målsetninger og 20 prosent av utslipp omfattes av karbonprising. Startskuddet har gått, og internasjonalt forpliktende politiske vedtak har satt målstreken tydelig der fremme. Blant deltagerne i løpet finner vi alle slags organisasjoner og næringsliv, og vi ser at teten drar i fra. Spørsmålet nå er hvem som blir med til slutt, og hvem som bryter.

For brudd blir det. Et raskt blikk på de største omveltningene i verdenshistorien viser det samme skje gang på gang. Under den industrielle revolusjonen kastet menneskeheten om på tusener av år med tradisjonelle arbeidsmetoder på svært kort tid. De som tviholdt på gamle produksjonsmetoder sakket akterut, mens de endringsvillige vant frem. Når vi igjen står overfor monumentale verdensomspennende skifter, er det de tilpassingsdyktige som overlever. Fossile innsatsfaktorer skal erstattes med fornybare og prinsippet om sirkularitet må i økende grad legges til grunn for verdikjedene våre.

Klimasprinten er i gang. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide poengterte under fremleggelsen at 2025 er det nye 2030. Den globale utslippstoppen må passeres i 2025, men i tillegg til å være en enorm utfordring er dette også en fantastisk mulighet for norsk næringsliv og norske politikere. Klimapanelet har presentert menyen og det er nå på overtid å navigere seg frem til en posisjon for å utnytte mulighetene som følger av en stadig strengere klimapolitikk. BCW bistår gjerne med strategiske råd som bidrar til at din virksomhet lykkes i dette arbeidet.

Ta gjerne kontakt!