HomeFinlandNewsroomUudet näkökulmat viestinnän johtamiseen: strategia, osallistaminen ja muutos ovat viestinnän avainsanoja
Facebook iconLinkedIn iconTwitter icon

Uudet näkökulmat viestinnän johtamiseen: strategia, osallistaminen ja muutos ovat viestinnän avainsanojaSeptember 17, 2023

Viestinnän johtaminen on yhä useammin koko henkilöstöä osallistavaa toimintaa, jossa edistetään määrätietoisesti yrityksen strategian toteutumista. Myös muutos on jatkuvasti läsnä. Näin alan ammattilaiset summasivat viestintää ja viestinnän johtamista Pohjoisranta BCW:n Net&Work-tilaisuudessa Uudet näkökulmat viestinnän johtamiseen.

Tilaisuuden keynote-puheenvuoron, Oranssin aallon voima – voittavasta strategiasta viestiväksi organisaatioksi, piti OP:n viestintäjohtaja Anni Hiekkanen. Inspiroivaa puheenvuoroa seurasi paneelikeskustelu, jossa perehdyttiin syvemmin viestinnän johtamisen uusiin näkökulmiin. Panelisteina oli Hiekkasen lisäksi Pihlajalinnan viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuula Lehto sekä Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahton toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuori. Keskustelua veti Pohjoisrannan johtava konsultti ja strategi Katja Espo.

Viestijällä on keskeinen rooli strategian toteuttamisessa

Viestinnän rooli strategian toteuttamisessa korostui puheenvuoroissa läpi illan. Asiantuntijoiden mukaan viestijät tarvitsevat yhä enemmän näkemyksellisyyttä ja liiketoimintaosaamista.

Hiekkanen esitteli konkreettisen esimerkin OP:n viestinnästä: OP on käynyt viime vuosina läpi merkittäviä muutoksia niin sisäisen kuin ulkoisen viestintänsä osalta, kun viestinnän keinot on valjastettu OP:n strategian toteuttamiseen myös ruohonjuuritasolla. Hiekkasen mukaan tämä on ollut suurin muutos viestinnän maailmassa viime vuosina: viestijät eivät ole enää pelkkiä tiedotteiden kirjoittajia tai yrityksen tukitoimintoja, vaan tärkeitä organisaation strategian toteuttajia.

Kaikki panelistit korostivat, että muuttuvassa maailmassa viestijälle ei riitä pelkkä toimeenpaneva rooli. Viestijöiden on uskallettava esittää omia näkemyksiä ja sanoa ääneen epämiellyttäviäkin asioita, joita taitava viestijä voi tunnistaa yrityksen toiminnassa. Liiketoimintaosaaminen on tarpeen niin asiakkaiden viestintähaasteiden ratkaisemisessa kuin oman organisaation toiminnan ymmärtämisessä. Viestijöiltä vaaditaan myös vahvaa motivaatiota ja oikeaa asennetta, jotta muutosta jaksaa tehdä.

OP:n viestintäjohtaja Anni Hiekkanen piti tilaisuuden keynote-puheenvuoron.


Henkilöstön osallistaminen lisää viestinnän vaikuttavuutta

Viestijän ei tarvitse, eikä myöskään pidä toteuttaa organisaation strategiaa yksin. Panelistit korostivat, että yrityksessä on tärkeää ottaa koko henkilöstö mukaan yritysstrategian edistämiseen viestinnän keinoin. Tämä vaatii työyhteisöltä yhä enemmän keskustelevuutta, avoimuutta ja ketteryyttä.

OP on hyödyntänyt organisaatioviestinnässään omaa henkilöstöään uraauurtavalla tavalla, kun yhtiö aloitti tänä vuonna Oranssi aalto -vaikuttajaohjelman. Sen vaikuttajat ovat yrityksen kaikissa toiminnoissa pankeista johtoryhmään työskenteleviä OP:laisia, jotka saavat toteuttaa viestintää haluamallaan tavalla itselleen mieluisalla alustalla. Hiekkasen mukaan koko organisaation viestintäkulttuuria muokataan yhteistuumin. Koko henkilöstön osallistaminen tekee viestinnästä entistä vaikuttavampaa ja edistää yrityksen strategian tuntemusta läpi organisaation.

Henkilöstön mukaan innostaminen vaatii organisaatiolta myös itsetutkiskelua. Organisaation viestinnän kipukohdat on tunnistettava, eikä vanhoihin kaavoihin saa jäykistyä: vain muutos on pysyvää, myös viestinnässä. Panelistit korostivat, että perinteisiä toimintamalleja saa ja pitää murtaa – eikä haittaa, vaikka vettä roiskuisi.

Net&Work järjestettiin tuttuun tapaan Pohjoisranta BCW:n toimistolla Helsingin Kampissa.


Viestinnän opiskelija: uskalla tehdä virheitä ja valmistaudu jatkuvaan muutokseen

Tilaisuuteen oli kutsuttu kokeneiden ammattilaisten lisäksi viestinnän opiskelijoita, jotka halusivat kuulla panelisteilta vinkkejä alalle hakeutumiseen ja viestijänä kehittymiseen.

Panelistit korostivat rohkeutta tehdä virheitä. Viestijän työ on usein hyvin näkyvää – myös virheiden osalta. Virheistä ei saa kuitenkaan lannistua, vaan niistä oppii tehokkaasti uutta. Viestintäalalla keski-ikä on alhainen ja myös kulttuuri on nuorta, mistä on usein nuorille viestijöille hyötyä.

Viestijänä kehittyminen vaatii panelistien mukaan myös muutokseen tottumista. Uudet teknologiat, kuten generatiivinen tekoäly, muuttavat perinteisiä asetelmia, mutta luovat myös uusia mahdollisuuksia tuleville viestijöille. Muutosten pyörteet edellyttävät yksittäiseltä viestijältä näkemyksellisyyttä ja liiketoiminnan tuntemusta ja koko organisaatiolta keskustelevaa ja ketterää yhdessä toimimista.