HomeFinlandNewsroomAnalytiikkavelho Théo Mercier vahvistamaan Pohjoisranta BCW:n tutkimusosaamista
Facebook iconLinkedIn iconTwitter icon

Analytiikkavelho Théo Mercier vahvistamaan Pohjoisranta BCW:n tutkimusosaamistaApril 4, 2023

Pohjoisranta BCW:n vahva maine tutkimusta ja analytiikkaa painottavana toimistona sai Théo Mercierin hakemaan taloon töihin. Mercier tuo yhteiskunnallista näkemystä ja dataosaamista jo ennestään väkevään Public Affairs -tiimiin.

Aiemmissa työtehtävissään Mercier on keskittynyt politiikan osa-alueisiin, markkina-analyyseihin, viestinnän strategiseen suunnitteluun sekä datan mittarointiin ja konsultointiin.

”Mittarointi ja monitorointi ovat alihyödynnettyjä resursseja monissa organisaatioissa, jopa viestintätoimistoissa. Pohjoisrannan vahva maine tutkimuksesta ja datasta ponnistavana näkemystehtaana sai silmäni loistamaan ja hakemaan vaikuttajaviestinnän tiimiin”, kertoo Mercier.

Mercier seuraa omassa arjessaan aktiivisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä, politiikkaa ja megatrendejä.

”Yhteiskunnallisen luottamuksen rapautuminen ja siitä hyötymään pyrkivien tahojen luoma vastakkainasettelu kansalaisten ja instituutioiden välillä näkyy jo meillä Suomessa, vaikka olemme tottuneet verrattain korkeaan luottamustasoon ja kriisien luottamusta vahvistavaan vaikutukseen. Avoimesta, dataan pohjaavasta ja luottamusta herättävästä viestinnästä on tulossa elinehto kansalaisten ajankäytöstä kilpailevien organisaatioiden välillä.”

Työn merkityksellisyys on Mercierille tärkeää. Pohjoisranta BCW:llä hän katsoo pääsevänsä käyttämään osaamistaan ympäröivän maailman kehittämiseen ja työskentelemään itselleen tärkeiden aihepiirien parissa.

”Koen, että pääsen omassa työssäni käyttämään yhteiskunnallista ääntä keskivertoa enemmän, ja siksi minulle on ehdottoman tärkeää käyttää sitä hyvään ja tarjota asiakkaillemme näkemystä yhteiskunnan moninaisuudesta, kestävästä tulevaisuudesta ja tuoda myös kuuluviin ne äänet, jotka eivät vaalien ulkopuolella tule kuulluiksi.”

Jos haluat mittaroida oman organisaatiosi tai sen puhehenkilöiden yhteiskunnallista ääntä, tai sparrailla ihan muuten vaan, voi Théoon ja muihin poralaisiin olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.